H O N O R O W Y    P A T R O N A T 
P R E Z Y D E N T A   R Z E C Z Y P O S P O L I T E J   P O L S K I E J   A N D R Z E J A   D U D Y
prezydentpl260

O F I C J A L N A   S T R O N A   P R E Z Y D E N T A   R Z E C Z Y P O S P O L I T E J   P O L S K I E J

Karol Kurpiński
Gala

Karol Kurpiński

Zaginiona partytura...

K O N C E R T   W   H O Ł D Z I E

185 rocznicy Powstania Listopadowego

Zakończenia I Wojny Światowej

Odzyskania przez Polskę niepodległości

11/11/2015, 19:00
 S A L A   M O N I U S Z  K I
Teatr Wielki – Opera Narodowa
Plac Teatralny 1, Warszawa

Współorganizatorzy

Client slide
Client slide
Client slide

Partnerzy

Client slide
Client slide
Client slide

Sponsor

LW_wybrane pole ochronne A